Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten en gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam